Sustine Asociația
Școala Realizării Viselor

Cei care doriti sa directionati 2% din impozit catre Asociatie va rog sa ma contactati pentru a va inmana formularul ce trebuie completat.

Totodata, daca printre dvs., prietenii mei , sunt persoane care doresc sa sponsorizeze activitati promovate prin asociatie, va rog sa ma contactati.
Va multumesc tuturor celor care vor dona , sponsoriza activitatile Asociației „Școala Realizării Viselor”.

Documente

Pentru persoanele care doresc sa directioneze 2% sau 3,5% din impozitul pe venit catre Asociația „Școala Realizării Viselor” punem la dispozitie formularul precompletat cu datele Asociației ce poate fi descarcat de la adresa urmatoare. Va rugăm, atunci când completați formularul, să bifați ce varianta doriți 2% sau 3,5%. Mulțumim!

Scoala_Realizarii_Viselor_Formular_2018_D230_XML_2019_16012019

Acest formular se poate completa electronic pe computere in programul Adobe Reader si se poate depune direct la registratura organului fiscal, prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță (portalul e-guvernare.ro si Spatiul Privat Virtual).

Asteptam o copie cu Nr de înregistrare de la ANAF pe adresa contact@scoalarealizariiviselor.ro

Pe cei care doresc sa sponsorizeze Asociația „Școala Realizării Viselor” ii invit sa descarce modelul de contract de sponsorizare de mai jos si să ma contacteze pentru detalii.

Scoala Realizarii Viselor – Contract de sponsorizare

Asociația Școala Realizării Viselor

Informatii fiscale:
CIF: 36100949
Inscrisa in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor partea A, sectiunea I la pozitia 44/16.05.2016
Cont RON: RO14BTRLRONCRT0345132001
Cont EUR: RO61BTRLEURCRT0345132001

Obiectivele Asociației Scoala Realizării Viselor

Școala Realizării Viselor are SCOPUL de a creea de programe educative, de pregatire, formare si training pentru copii, adolescenti si adulti in vederea dezvoltarii intelectuale, personale si spirituale, iar obiectivele sunt cuprinse in statutul asociatiei, astfel:

– activităti educative de pregatire, formare si trainig pentru copii, adolescenti si adulti în vederea dezvoltării intelectuale, personale si spirituale
– activitati de consiliere de imagine;
– servicii de relatii publice si comunicare;
– organizare si sustinere de conferinte;
– redactarea şi tiparirea de cărţi, broşuri, pliante etc.;
– organizarea de evenimente culturale;
– activitati recreative si distractive;
– organizarea de manifestări social-culturale, în vederea promovării talentelor copiilor, adolescentilor si adultilor;
– implementarea unor sisteme eficiente de educaţie recunoscute la nivel european, în vederea promovării valorilor autohtone;
– armonizarea relaţiilor cu alte instituţii şi organisme din ţară şi din străinătate care manifestă interes în ceea ce priveşte promovarea valorilor artistice, culturale, intelectuale, spitituale;
– facilitarea accesului fiecărei persoane la manifestările ştiinţifice, culturale, sportive şi mijloacele de agrement;
– ameliorarea stării de sănătate fizică, mentală, spirituală, socială a poporului român, în general, a copiilor, adolescentilor si adultilor în special precum şi dinamizarea şi revigorarea vieţii culturale şi spirituale a acestora;
– promovarea literaturii de specialitate privind viata cullturala, educatia, viata spirituala prin reviste, cărţi, publicaţii, şi prin intermediul altor surse de informare în masă;
– sprijinirea şi asigurarea contactelor culturale între români şi alte popoare
– apărarea patrimoniului cultural – artistic şi conservarea acestuia pentru generaţiile viitoare;
– asigurarea cunoaşterii istoriei românilor prin înfiinţarea de biblioteci, muzee, edificii cultural-
– derularea de programe sociale prin care diferite categorii ale populaţiei defavorizate să beneficieze de asistenţă materială, morală, religioasă şi spirituală;
– organizarea de întâlniri, seminarii, întruniri atât pe plan naţional cât şi pe plan internaţional în vederea promovării culturii şi spiritualităţii româneşti;
– organizarea de acţiuni culturale: simpozioane, congrese, festivaluri, concerte, concursuri, expoziţii la nivel naţional şi internaţional, de activităţi permanente şi ocazionale, dialoguri cu reprezentanţii ai mass-mediei, ai etniilor cu diverse personalităţi din ţară şi străinătate;
– organizarea de excursii, expediţii ştiinţifice, pelerinaje, activităţi turistice, drumeţii, inclusiv tabere, hoteluri şi pensiuni cu tot ceea ce decurge din aceste întreprinderi, construirea şi exploatarea unor aşezăminte (cămine, creşe, aziluri) pentru bătrâni, pensionari, bolnavi, copii şi alte asemenea categorii;
– schimburi culturale, promovarea sănătăţii şi a medicinii alternative, terapiilor alternative, coaching, NLP, promovarea turismului cultural;
– recondiţionarea şi promovarea obiectelor cu valoare istorică, promovarea şi vânzarea produselor de artizanat, a produselor etnografice, a produselor de anticariat, a sculpturilor, a broderiilor, tablourilor, bibelourilor, picturi, creatii ale copiilor, adolescentilor, adultilor;
– realizarea unor activităţi de cercetare în domeniul istoriei, religiei, arheologiei, artei, astrologiei, geologiei, matematicii, numerologiei, cosmologiei, constientoilogiei etc.;
– editarea în tipografii proprii sau ale terţilor de reviste, cărţi, ziare, publicaţii, broşuri având ca obiect teme cu caracter cultural, spiritual, religios, artistic, social, dezvoltare personala în vederea promovării respectivelor valori atât pe plan naţional cât şi pe plan internaţional;
– realizarea şi difuzarea atât pe plan intern cât şi pe plan internaţional de filme documentare, de emisiuni radio şi TV, spoturi publicitare, videoclipuri;
– organizarea de activităţi de binefacere, spectacole şi alte asemenea activităţi pentru ajutorarea persoanelor fizice şi juridice în nevoie care pot fi legalmente beneficiari ai ajutorului;
– identificarea copiilor şi tinerilor reprezentând certe speranţe în domeniul cultural, artistic, sprijinirea acestora prin acordarea şi intermedierea de burse, stagii de pregătire, colaborare cu maeştri în domeniu, etc.;
– lansarea de propuneri către forurile competente privind măsurile care se impun pentru dezvoltarea domeniului în România, colaborarea cu alte persoane juridice de drept public şi privat, cu factorii şi operatorii din domeniu la elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normative în domeniu, precum şi în acţiunile şi demersurile având ca scop la promovarea domeniului;
– organizarea de activităţi cultural-artistice mixte sau muzicale (turnee, concerte, audiţii, înregistrări, etc.), cu posibilitatea participării unor personalităţi, a altor artişti sau ansambluri artistice, indiferent de domeniu;
– acordarea de ajutoare materiale cum ar fi sponsorizari, burse, donaţii, etc. şi mijlocirea în acordarea acestora de către terţi;
– sprijinirea şi integrarea socială şi culturală a categoriilor sociale defavorizate;
– crearea unui mediu social de dezvoltare culturală şi spirituală prin:
Editare şi publicare de materiale specifice activităţii asociaţiei sub formă de tipărituri sau în format electronic;
Dezvoltarea unor sisteme de cursuri şi programe educative prin corespondenţă şi internet;
Editarea programei cursurilor şi dezvoltarea de software specific acestora;
Formarea de grupuri de dialog, tabele periodice, seminarii, cursuri şi conferinţe;
Organizarea de cursuri pentru iniţierea şi perfecţionarea cunoaşterii spirituale în colaborare cu alte organizaţii şi şcoli de spiritualitate din ţară şi străinătate;
Activităţi refetitoare la sănătatea umană;
Sprijinirea copiilor supradotaţi;
Dezvoltarea turismului ecologic şi cultural prin organizarea de activităţi de vizitare a locurilor sprirituale din ţară şi străinătate, precum şi a obiectivelor culturale şi ecologice;
Promovarea programelor de schimburi spirituale şi culturale cu un puternic impact educativ;
Organizarea de campusuri de spiritualitate în ţară şi peste hotare;
Atragerea de investitori şi de finanţări în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă;
Atragerea de finanţări prin promovarea şi coordonarea de proiecte;
Promovarea turismului şi agroturismului;
Activităţi de întreţinere corporală şi dezvoltare armonioasă fizică, mentală şi energetică, sporirea capacităţilor fizice şi spirituale a persoanelor de toate vârstele prin parcticarea de: aerobic, fitness, yoga, tai chi. gimnastică sportivă şi medicală şi alte sporturi sau activităţi care au ca scop recuperarea sau sporirea sănătăţii oamenilor;
Dezvoltarea de cercetări interdisciplinare care să permită îmbunătăţirea indicatorilor de sănătate a populaţiei;
Scoli de iniţiere în domeniul culturii, artei şi sportului, servicii de educaţie şi învăţământ.
-organizarea de întâlniri, conferinţe de presă, pe întreg teritoriul ţării si in afara tarii, adoptarea unor declaraţii de principii care să favorizeze creşterea impactului preocupărilor Asociaţiei asupra întregii opinii publice româneşti şi internaţionale;
– participarea activă şi eficientă a Asociaţiei la toate manifestările naţionale, regionale şi internaţionale în vederea fructificării avantajelor în cooperarea şi colaborarea cu organizaţii şi instituţii care au în preocupările lor problematica definită în obiectul de activitate şi scopul Asociaţiei;
– instituirea şi desfăşurarea, prin unităţi social-culturale de activităţi specifice de educare culturală şi socială pentru toate vârstele cu predilecţie pentru copii şi tineret, copii abandonaţi de părinţi, în spiritul comunitar al libertăţii proprii;
– realizarea pe întreg teritoriul ţării a unui larg sistem de mijloace necesare de publicare şi mediatizare a activităţilor Asociaţiei în vederea sensibilizării opiniei publice cu problemele care fac obiectul activităţii Asociaţiei;
– întrajutorarea umană multilaterală şi multinaţională desfăşurată în diverse situaţii, liberă de discriminări şi descătuşată de prejudecăţi care va sta la baza tuturor manifestărilor şi acţiunilor membrilor Asociaţiei atât pe plan local, naţional sau în alte ţări, numai pe căi şi cu mijloace pertinente şi în context cu legislaţia teritoriului respectiv;
– publicarea materialelor cu caracter social, cultural, artistic, educaţional, prin cărţi, reviste, ziare şi alte publicaţii în limbi de circulaţie internaţională);
– înfiinţarea de radio-uri şi tv pe internet;
– realizarea de site-uri web, blog, portaluri pentru popularizarea asociaţiei;
– înfiinţarea unor agenţii matrimoniale pentru oamenii singuri;
– înfiinţarea de săli de sport şi cursuri de educaţie fizică pentru tineri;
– popularizarea educaţiei civice şi ecologice în rândul tinerilor;
– parteneriate cu alte asociaţii şi fundaţii din tara strainatate;
– parteneriate cu asociaţii ale altor etnii din ţară si străinătate;
– accesraeea programelor comunitare pentru dezvoltarea standardului de viaţă şi campanii de informatizare a cetaţenilor români;
– programe de voluntariat în cadrul asociaţiei;
– parteneriate între diferite radiouri şi televiziuni de stat şi private;
– parteneriate cu diverse instituţii culturale şi sociale;
– editare cd-uri, casete, dvd-uri cu material informational, cultural, stiintific care să promoveze dezvoltarea personala, cun oasterea de sine;
– manifestări cultural artistice multiculturale;
– cursuri de croitorie şi gastronomie pentru confecţionarea costumelor şi a obiectelor artizanale tradiţionale româneşti şi promovarea mâncărilor specifice, eventual posibilitatea comercializării lor;
– editarea unor reviste, cd-uri care să promoveze multiculturismul;
– schimburi culturale interetnice;
– grădiniţe bilingve;
– promovarea muzicii şi tradiţiilor române prin înfiinţarea unui ansamblu folcloric;
– spectacole şi promovarea muzicii etniilor prin înregistrari audio şi video, promovarea dialogului interetnic muzical;
– crearea unei arhive proprii cu material audio, video şi documentar;
– cursuri de teatru pentru tineri de diferite etnii şi posibilitatea de punere în scenă a pieselor de teatru bilingve;
– cursuri de învăţarea dansurilor româneşti şi a celorlalte etnii;
– promovarea dialogului interconfesional.

Dacă nu faci ce vrei, de ce mai zici că-i Viața ta?
7 METODE PRACTICE DE RECUPERARE A PUTERII PERSONALE
Aboneaza-te si primesti pe mail acces la materialul gratuit
7 METODE PRACTICE DE RECUPERARE A PUTERII PERSONALE.
Nu voi distribui niciodata catre o terta parte datele tale.
FĂ ZILNIC CEVA PENTRU TINE
Află ceea ce PIERZI dacă nu ai grijă de tine
Abonează-te și primești pe mail acces la materialul gratuit
"FĂ ZILNIC CEVA PENTRU TINE"
Numele tău
Adresa de e-mail
Nu voi distribui niciodata catre o terta parte datele tale.
PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIiBzcmM9Ii8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL2VtYmVkL3NCV1BDdmR2OEJrP2F1dG9wbGF5PTEiIGZyYW1lYm9yZGVyPSIwIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+
ENJOY AURORA BOREALIS